Průzkum: Třetina českých firem bude propouštět. Na vině je inflace a energetická krize

Podnikatelé se v posledních měsících potýkají nejen s vysokou inflací a energetickou krizí, ale i s nedostupností surovin. Samotnou inflaci označuje za silnou bariéru v podnikání téměř 60 % podnikatelů, u podniků nad 500 zaměstnanců jde pak o téměř 70 procent, podobně firmy ovlivňují i vysoké ceny energií. Aktuální nejistá geopolitická situace má za důsledek i nedostupnost surovin a dalších vstupů. Firmy žádají snížení DPH, přímou podporu i snížení dopadu Green dealu. Vyplynulo to z nedávného průzkumu společnosti The Ship, který mapoval pohledy podnikatelů na aktuální situaci v ČR. 

Z průzkumu konzultační společnosti The Ship, realizovaného agenturou IPSOS, vyplynulo, že podnikatelé se nyní nacházejí v bezprecedentní situaci a jejich existenci ohrožuje několik faktorů. Jedním z důsledků této situace je i to, že každý čtvrtý z nich byl nucen propustit své zaměstnance. Další propouštění plánuje více než třetina dotazovaných manažerů.

České firmy jsou v tuto chvíli vystaveny tlakům z několika stran. Dle průzkumu je kromě rostoucích cen ohrožuje i přetrvávající vliv pandemie, války na Ukrajině a s tím související problematika logistiky a díky rostoucím úrokovým sazbám i problematika financování. Více než dvě pětiny dotčených by v tuto chvíli ocenilo snížení DPH na pohonné hmoty a energie a další položky, které by alespoň částečně zmírnily dopady inflace,“ uvedl Petr Pařízek, konzultant agentury The Ship. 

Firmy trápí nedostatek vstupů

Třetí největší bariérou, na kterou manažeři a majitelé společností narážejí je nedostatek surovin/vstupů, ten zasahuje celých sedm firem z deseti. Polovina podnikatelů by od vlády nejvíce ocenila vyjednání nových partnerských smluv pro dovoz zboží/surovin z dalších zemí, zrušení cel na dovoz zboží a surovin by přivítala třetina dotazovaných, částečnou kompenzaci nárůstu cen by pak kvitovalo 23 % firem.

Na tři pětiny firem se potýká s překážkami v oblasti logistiky. Třetina podnikatelů vidí řešení v zastropování cen pohonných hmot. U velkých firem nad 250 zaměstnanců si to myslí polovina. Firmy dále očekávají, že se vláda zaměří na budování silniční infrastruktury a na stabilizaci rozpočtového opatření vůči dopravě.

Inflace a ceny energií jsou největším problémem

Přesto, že podnikatelé by nejvíce uvítali kroky vlády ke zmírnění vysokých cen, problémy mají s financováním. Firmy požadují zpřehlednění dotačních procesů i podpoření exportu tlakem na znehodnocení koruny. 

Průzkum jsme prováděli v červenci, nyní lze přepokládat, že veškeré tlaky a obavy firem se ještě zvýraznily,“ uzavřel Pařízek.

Průzkum byl realizován společností IPSOS pro agenturu The Ship v červenci 2022, mapoval nálady podnikatelů a jejich vztah k aktuálně platné legislativně. Odpovídalo 300 firem podnikajících v průmyslu, obchodu a službách. 

THE SHIP

The Ship je poradenská agentura působící v oblasti public relations a public affairs.

THE SHIP

The Ship je poradenská agentura působící v oblasti public relations a public affairs.

Kontakt pro novináře