Energetická krize ovlivňuje přes 80 procent českých firem. Dvě třetiny z nich podporují regulaci cen energií

Většinu podnikatelů ve vysoké míře ohrožují vysoké ceny energií, často i existenciálně, a očekávají adekvátní reakci ze strany vlády. Vyplynulo to z nedávného průzkumu společnosti The Ship, který mapoval pohledy podnikatelů na aktuální turbulentní situaci v ČR. Téměř dvě třetiny podnikatelů aktuálně považují energetickou krizi společně s inflací za největší bariéru v jejich podnikání. Nejvíce zasaženými jsou společnosti nad 500 zaměstnanců a průmyslové firmy.

Z průzkumu konzultační společnosti The Ship, realizovaného agenturou IPSOS, vyplynulo, že podnikatelé požadují brzkou reakci vlády na dramatický nárust cen energií. „Energetická krize je pro podnikatele naprosto stěžejním tématem a postup vlády je podle nich nedostatečný. Pevné zastropování cen energií podporuje 46 procent firem, dalších 19 procent pak částečnou regulaci cen,“ uvedl Petr Pařízek, konzultant agentury The Ship. 

Vysoké ceny energií ovlivňují negativně 81 % českých firem, řešení vidí podnikatelé a manažeři v legislativní regulaci. Z průzkumu vyplynulo, že by firmy nejvíce ocenily zastropování cen energií, tomuto řešení jsou více nakloněny firmy nad 250 zaměstnanců. Pro téměř čtvrtinu všech firem by bylo vhodným řešením zastavení dodávek elektřiny do zahraničí. Jeden manažer z pěti by za odpovídající krok ze strany vlády na řešení energetické krize považoval snížení nebo zrušení DPH či poplatků na energie. Další hlasy si pak žádají například uzavření bilaterálních dohod o dodávkách plynu.

Část podnikatelů by ze strany vlády přivítala přímou finanční kompenzaci – 15 % z nich, vznik státního obchodníka s elektřinou považuje momentálně za vhodné řešení 13 % manažerů. Vláda již schválila zastropování cen pro domácnosti a živnostníky, řešení vysokých cen energií pro průmysl chce představit ve středu. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní projednává zastropování cen energií a zavedení státního obchodníka, který by ale měl zajistit energie pouze pro veřejný sektor.

V průzkumu dále vyplynulo, že momentální situace, nejen s ohledem na energetickou krizi, může ovlivnit i míru nezaměstnanosti v České republice. „O propuštění zaměstnanců uvažuje třetina firem. Chtějí tak snížit své režijní náklady, které se stávají dlouhodobě neudržitelnými,“ uzavřel Pařízek.

Průzkum byl realizován společností IPSOS pro agenturu The Ship v červenci 2022, mapoval nálady podnikatelů a jejich vztah k aktuálně platné legislativně. Odpovídalo 300 firem podnikajících v průmyslu, obchodu a službách.

THE SHIP

The Ship je poradenská agentura působící v oblasti public relations a public affairs.

Kontakt pro novináře