Digitální komunikace

Veřejnost, politika a jejich vzájemné vztahy se v posledních letech změnily. Obory jako PA a PR našly v 21. století novou dynamiku – vše se odehrává on-line a témata se rychle objevují a mizí. Dnes už nestačí mít pravdu. Dnes je nutné také získat a udržet si pozornost. Online prostředí se sice stalo rozbouřeným mořem, […]

Krizová komunikace

Dokážeme rychle zasáhnout a připravit krizovou komunikaci na ochranu vašich zájmů v nepříznivých podmínkách.Jsme specialisté na komunikaci v kritických situacích a řízení reputace považujeme za nezbytnou součástt krizového řízení firem.Zajistíme, aby v nejdůležitějším okamžiku nebyl váš pohled na věc přehlédnut.

Public Relations

Věříme, že novináři hrají v naší společnosti nezastupitelnou roli.Rozumíme fungování médií a víme, na koho se obrátit, co nabídnout a jak sdílet informace, aby byly pro novináře cenné. Dokážeme kreativně přizpůsobit vaše témata, předat vaše klíčová sdělení a zajistit, aby byl váš hlas slyšet v celé společnosti.Proto chápeme vztahy s médii jako rovnocenný vztah, který […]

Public affairs

Velmi si vážíme práce politiků a věříme ve spolupráci a nezištnou pomoc. Lobbing považujeme za užitečný při řešení důležitých a časově náročných otázek vyžadujících odbornost, s nimiž se politici často potýkají.Na okolní události nepohlížíme jako na problémy, ale jako na příležitosti, které čekají na využití. Proto k jednáním přistupujeme jako partneři schopní poskytnout řešení.